Teisinė informacija

Lietuvos transporto saugos administracija.

https://ltsa.lrv.lt/

Kauno skyrius:

  • (8 5) 278 5601, Faks. (8 37) 22 31 90, El. p. kaunas.ltsa@ltsa.lrv.lt, Adresas: M. K. Čiurlionio g. 23, LT-44356 Kaunas

Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys vairuotojų mokymą

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymas.

Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-85 „Dėl Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo patvirtinimo“ (vėlesni pakeitimai patvirtinti 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 2B-231).

Vairuotojų mokymo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (vėlesni pakeitimai patvirtinti 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 2B-71, 2016 m. birželio 29 d. Nr. 2BE-162, 2017 m. vasario 24 d. Nr. 2BE-26).

Mokomųjų transporto priemonių reikalavimai, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2003 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 2B-293 „Dėl Mokomųjų transporto priemonių reikalavimų patvirtinimo“.

2015m.

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priimtas 2015-04-09

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a5be17c0de8611e48b678a6bad30f55f

2016m.

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Priimtas 2016-07-01

Įsakymas 2BE-393 2019-12-04

Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2B-84 „Dėl Vairuotojų mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (Lietuvos transporto saugos administracija)